Kategoria Teksty

Toniemy w słów powodzi

Ludzie w komunikacji miejskiej rozmawiający przez telefon. Komunikaty w autobusach przypominające o zasłanianiu ust i nosa. Komunikaty na dworcu, informujące o przyjazdach i odjazdach pociągów. Szum ulicy. Reklamy włączające się niespodziewanie podczas przeglądania internetu. Muzyka z głośników w centrum handlowym.…

Nie ma zmian bez zmian

nie ma zmian bez zmian

Nie zlicz?, ile to razy i ile czasu w jakim? aspekcie ?ycia sta?am w miejscu, czekaj?c a? co? si? zmieni. Gdy mija?y tygodnie zwyk?ej szarej codzienno?ci, kiedy nic si? nie dzia?o, a ja my?la?am: Nudzi mi si?. Niech co? si?…