Lista marze?

Lubi? porz?dek my?lowy i stale o taki walcz? w swojej g?owie, regularnie pisz?c w pami?tniku. Jest to forma, ktra najbardziej mi odpowiada, ale czasem ?atwiej mi posprz?ta? w g?owie, wypisuj?c listy r?nych rzeczy w punktach: jest to w wielu kwestiach wygodniejsze, bardziej czytelne i konkretne. Mam oddzielny zeszyt specjalnie do tego przeznaczony, co jaki? czas do niego zagl?dam i uzupe?niam. Jest tam ca?y przekrj ?yciowych spraw, istotnych bardziej lub mniej: lista osb, ktre chcia?abym zaprosi? na osiemnastk? (zeszyt zacz??am prowadzi? jeszcze w liceum), lista rzeczy, ktre warto robi? codziennie; lista ludzi, ktrych biografie chc? zna?; lista inspiruj?cych ludzi I oczywi?cie lista marze?.

Inspiracje

Na pewno nie przysz?oby mi do g?owy, ?eby opublikowa? na blogu list? marze?, gdyby nie to, ?e trafi?am kiedy? na bloga podr?niczego ?ycie jest pi?kne, gdzie autor po?wi?ci? jeden z wpisw swojej li?cie marze?, ktr? regularnie uaktualnia. Ta lista zachwyci?a mnie swoj? precyzj? i dotar?o do mnie, ?e moje marzenia s? raczej mglistymi, nieskonkretyzowanymi obrazami. Podobny post opublikowa?a rwnie? na swoim blogu Joulenka.  Poczu?am si? zainspirowana do uj?cia marze? w odpowiednie s?owa i przy okazji zorientowa?am si?, jak super jest czyta? o marzeniach innych ludzi! Przysz?oby Wam do g?owy, ?e kto? marzy o przejechaniu si? poci?giem w Birmie, albo o uszyciu w?asnej sukni ?lubnej?

Spisa?am wi?c swoje marzenia jak najbardziej konkretnie i postanowi?am si? nimi podzieli?. Niektre mo?na spe?ni? w jeden dzie?, inne odnosz? si? do dalekiej przysz?o?ci. Zamierzam cz?sto zagl?da? do tej listy i uaktualnia? j?, dopisuj?c nowe punkty i skre?laj?c wcze?niejsze.

gory-spadochron

Lista marze?

1/ Pop?yn?? w d?ugi rejs statkiem (najlepiej do Kanady).

2/ Uszy? sobie jedno ubranie.

3/ Mie? na staro?? d?ugie siwe w?osy i czesa? je w warkocz.

4/ Przejecha? ca?? tras? rowerow? Green Velo (za mn? ju? 172 / 2078 km).

5/ i chocia? cz??? The Great American Rail Trail.

6/ Wyda? swoj? w?asn? antologi? ulubionych wierszy.

7/ Uszy? sobie pami?tnik (krok pierwszy ju? wykona?am: w zesz?ym roku by?am na fantastycznych warsztatach introligatorskich u Ireny z Pracowni Zeszytw).

8/ Nauczy? si? robi? genialne, domowe herbaty, ktrych zrobienie wymaga wi?cej wysi?ku ni? zalanie torebki wrz?tkiem takie z syropami, przyprawami; wiedzie? ile czasu i w jakiej temperaturze si? je parzy, ?eby mia?y najlepszy smak.

9/ Mieszka? przez rok gdzie? za granic?.

10/ Umie? cytowa? z pami?ci ulubione wiersze.

11/ W ko?cu nauczy? si? angielskiego tak, ?eby swobodnie mwi?.

12/ Przej?? kurs dla nieumiej?cych ?piewa? na YouTube.

13/ Nauczy? si? w?oskiego na poziomie komunikatywnym.

14/ Pisa? z kim? prawdziwe, papierowe listy (chcia?abym od czasu do czasu wyci?ga? ze skrzynki co? innego ni? ulotki z pizzerii. stycze? 2022

15/ Pojecha? do Poznania i zobaczy? kamienic? przy Roosevelta 5. 29 grudnia 2022

16/ Spisa? histori? mojej rodziny i stworzy? drzewo genealogiczne.

17/ Przej?? kurs metody oddechowej Buteyko i zrobi? kurs instruktorski.

18/ Sp?dzi? tydzie? gdzie? na odludziu bez dost?pu do internetu.

19/ Przez tydzie? chodzi? z plecakiem po grach, ?pi?c w schroniskach lub namiocie. nie tydzie?, ale 3 dni – maj 2022

20/ Mie? przytulny dom, ktry nie wygl?da jak z katalogu: w ktrym b?d? meble i przedmioty z dusz? (i obowi?zkowo du?y fotel przy oknie, przeznaczony specjalnie do czytania w nim ksi??ek – fotel ju? mam!)

21/ Nauczy? si? projektowa? w Figmie, zdoby? wiedz? o projektowaniu User Interface i User Experience.

22/ Pj?? na sta? jako UX/UI Designerka, a p?niej do pracy, w ktrej wykorzystam zdobyte umiej?tno?ci.

_____

Chcesz si? podzieli? swoj? list?? A mo?e chcesz mi pomc spe?ni? ktre? marzenie? Mo?e ktre? z mojej listy jest te? na Twojej i mo?emy spe?ni? je razem? 😉 Daj zna?!

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *