Odkrycia, czyli teksty z innych blogw godne polecenia

Od wielu lat pod koniec grudnia zawsze robi?am analiz? postanowie? zesz?orocznych noworocznych i wyznacza?am sobie nowe. W tym roku zmieni?am strategi?: bardziej skupi?am si? na samym podsumowaniu roku. Przejrza?am pami?tniki, zdj?cia w telefonie, notatki, ?eby przypomnie? sobie jak sp?dzi?am poprzednie 12 miesi?cy: co robi?am, o czym my?la?am, co si? zmieni?o. Jakie by?y najlepsze i najgorsze chwile, i dlaczego. Podczas spisywania podsumowania, trafi?am na plik pod nazw? odkrycia z zapisanymi linkami do r?nych artyku?w, ktre uzna?am za wa?ne, warto?ciowe lub zwyczajnie ciekawe.

I postanowi?am si? nimi z Wami podzieli?.

1/ O mi?o?ci i zakochaniu

Ju? nie pami?tam, jak i kiedy trafi?am na bloga Riennahery prawdopodobnie zosta? polecony przez kogo? z blogosfery w ramach akcji Share Week organizowanej przez Andrzeja Tucholskiego, gdy blogerzy polecaj? czytelnikom swoje ulubione blogi.

Zagl?dam na niego od kilku lat i cz?sto znajduj? na nim teksty celnie opisuj?ce rzeczywisto??. W?a?nie jednym z takich tekstw jest wpis Nie zas?ugujesz na mi?o??. Tekst jest skierowany do kobiet, bo bloga Riennahery czytaj? g?wnie kobiety, ale my?l?, ?e i m??czy?ni mog? wiele z niego wyci?gn??.

2/ O rynku mieszkaniowym w Polsce

Magdalena Milert, autorka bloga Pieing jest absolwentk? Politechniki ?l?skiej i pisze naprawd? ?wietne teksty o architekturze, urbanistyce i gospodarce przestrzennej. Tekst, ktry Wam polecam, dotyczy rynku mieszkaniowego w Polsce. Jest do?? d?ugi, ale naprawd? interesuj?cy, rzetelny i odnosz?cy si? do aktualnych danych. Zajrzyjcie!

3/ O wadach i zaletach dzielenia pokoju z rodze?stwem

Pi?ty Pokj to takie miejsce w Internecie, do ktrego zagl?dam czasem tylko po to, ?eby poprawi? sobie humor przyjemne i kolorowe zdj?cia pi?knych wn?trz oraz lekki styl pisania Kasi zauroczy?y mnie od pierwszej wizyty na blogu.

Od zawsze dzieli?am pokj z rodze?stwem, i cho? kiedy? wydawa?o mi si?, ?e to najgorsze nieszcz??cie na ?wiecie, po latach uwa?am, ?e mimo wielu niedogodno?ci za nic bym tego nie zmieni?a. Kasia Sojka, autorka bloga Piaty Pokj, pisze o plusach wsplnych pokoi dzieci?cych.

4/ O niemo?liwym wymarzonym zaj?ciu

Pierwsze miejsce w moim prywatnym rankingu najlepszych blogerw jest Joulenka, ktra pisze o szyciu i prostym ulepszaniu siebie. Jej bloga ?ledz? od 4 lat (co najmniej), i cz?sto wracam do tekstw, gdy brakuje mi motywacji. W listopadzie kolejny raz przeczyta?am tekst o niemo?liwym wymarzonym zaj?ciu i uzna?am, ?e jest to tekst, ktry trzeba sobie czyta? minimum raz w miesi?cu. I ?e warto si? nim podzieli?.

5/ O sposobach na to, by ?atwiej znale?? prac? po studiach

I na koniec co? dla studentw Partyzantka daje 6 wskazwek, jak dobrze wykorzysta? czas studiw, aby u?atwi? sobie znalezienie pracy po ich zako?czeniu.

______

Do podsumowania wybra?am 5 tekstw, ktre uzna?am za najbardziej godne polecenia, ale my?l?, ?e pojawi? si? jeszcze wpisy z r?nego rodzaju odkryciami. Mo?e b?d? ciekawym przerywnikiem mi?dzy przemy?leniami?

3 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *