Tag koncentracja

Dzie? offline

Od kiedy internet w telefonie sta? si? codzienno?ci?, wi?kszo?? z nas jest obecna w mediach spo?eczno?ciowych przez 24 godziny na dob?. Nawet nie zastanawiamy si? nad tym, ?e ca?y czas jeste?my dost?pni i pewnie nie przychodzi nam do g?owy, ?eby…