Tag Pisanie

Pisanie zmusza do precyzji napisz list

list

W jednym z poprzednich wpisw mwi?am o pami?tniku i zaletach jego pisania, jako jedn? z nich wymieniaj?c mo?liwo?? uporz?dkowania my?li. W?a?ciwie ka?de pisanie w jaki? sposb pomaga w ogarni?ciu my?lowego chaosu, bo zmusza do precyzji. Do nazwania i ubrania w…