Czasem zdanie zmienia cz?owieka

Pamiętasz dzień, w którym usłyszałeś z ust kogoś niespodziewany komplement?  Jakieś ważne, dobre słowa o sobie z ust kogoś bliskiego, a może kogoś obcego? Być może ktoś zwrócił uwagę na Twoją pozytywna cechę charakteru. Może zdarzyło Ci się otrzymać pochwałę, która zmotywowała Cię do zrobienia czegoś, czego nigdy byś bez niej nie zrobił. Może były to słowa wypowiedziane mimochodem, a zostały Ci w pamięci na całe życie?

Ludzie bardzo zapamiętują to, co o sobie usłyszą – czasem na długie lata a czasem nawet na całe życie.

Komisja j?zyka polskiego ostrzeg: ? wymienia si? na M
?r?d?o: Instagram @kurarysuje

Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka

Pewien chłopiec chciał zostać śpiewakiem, ale gdy poszedł na pierwszą ekcję, nauczyciel powiedział mu, że nie ma głosu. Po powrocie do domu opowiedział o tym matce, a ta go przytuliła i odrzekła, że potrafi śpiewać, i że ona już widzi poprawę. Dziękiki tym słowom chłopiec się nie poddał, poszedł do innego nauczyciela. Kilkanaście lat później został sławnym śpiewakiem operowym – Enrico Caruso.

Charles Dickens jako młody początkujący pisarz marzył o tym, aby jego opowiadanie zostało opublikowane w jednej z londyńskich gazet, jednak przez długi czas nikt nie chciał przyjąć jego tekstów. Nie wierzył w swój talent, a kolejne odmowy tylko obniżały poczucie własnej wartości. W końcu pewien wydawca wyraził uznanie dla jego opowiadania i opublikował je w gazecie, choć nie dał pisarzowi żadnej zapłaty, ale ta jedna pochwała była dla Dickensa najważniejsza, dzięki niej nie zniechęcił się i tworzył dalej.

Podobnych historii są tysiące i mają jedną wspólną cechę: zaczynają się od dobrych słów i szczerych pochwał.

Słowa mają moc

Czytając książkę* Dale’a Carnegie’go zorientowałam się, że nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, że to jak postrzegamy innych ludzi, ma znaczny wpływ na ich zachowanie. Wszystko za sprawą słów, które do nich mówimy (pośrednio lub bezpośrednio) o nich samych.

Carnegie formułuje tę myśl w taki sposób: „Wystaw im [ludziom] dobrą opinię, na którą mogliby zapracować, a uczynią olbrzymi wysiłek, aby cię nie zawieść”

Jeżeli docenisz czyjąś pracę, pochwalisz go za nią, są duże szanse, że będzie się starał wykonywać ją jeszcze lepiej. A już na pewno b?dzie j? wykonywa? z wi?ksz? satysfakcj? i przyjemno?ci?.

M?wi?c najpro?ciej: to co m?wisz cz?owiekowi o nim samym, w pewien spos?b kszta?tuje jego my?lenie o sobie. Je?li b?d?c szefem sklepu powiesz mi?emu, ale przeci?tnemu sprzedawcy, ?e cenisz go za dobre podej?cie do klienta, mo?esz mie? pewno??, ?e zapami?ta Twoje s?owa i od tej pory b?dzie zwraca? uwag? na to, by by? jak najbardziej profesjonalny i uprzejmy dla kupuj?cych.

To ogromnie wa?ne, szczeg?lnie je?li chodzi o dzieci.

Je?li kto? jeszcze ma z?udzenia i uwa?a, ?e m?wienie dziecku ?Jeste? g?upi, ucz si? wi?cej?, ?Jeste? taka leniwa, nigdy nie robisz tego, o co ci? poprosz??, wzbudzi w nim skruch? i sprawi, ?e zacznie si? uczy?, wype?nia? swoje obowi?zki ? nie. To tak nie dzia?a. (Udowodni? to psycholog B. F. Skinner ju? w poprzednim stuleciu, opisuj?c mechanizmy warunkowania na podstawie swoich eksperyment?w). Nigdy, nigdy dziecko nie stanie si? dobre, uczciwe, sumienne, je?li stale b?dzie s?ysza?o, ?e jest beznadziejne. Gdy po raz setny us?yszy: ?Jeste? g?upi?, zacznie w to wierzy?. Niestety.

Ludzie s? dobrzy

Ludzie s? dobrzy, pod jednym warunkiem: ?e im o tym powiesz. Wszystko, co o sobie my?limy, zaczyna si? od tego, co o sobie s?yszymy.

S?owa maj? moc, wi?c u?ywaj ich ?wiadomie. Wykorzystuj ka?d? okazj?, by powiedzie? co? dobrego. Gdy sk?adasz komu? ?yczenia, powiedz je z ca?ego serca, przygotuj si? do tego, dobierz odpowiednie s?owa. Je?li masz trudno?? w powiedzeniu czego?, napisz to: w li?cie, SMS-ie, mejlu. A je?li uwa?asz, ?e nie potrafisz u?o?y? w s?owa tego, co my?lisz, pos?u? si? s?owami kogo? innego ? tekstem piosenki, wierszem, cytatem.

Podzi?kuj. Nawet za co? oczywistego.

Gdy sko?czysz czyta? ten tekst, zastan?w si?, komu mo?esz dzisiaj powiedzie? co? dobrego? Doce? kogo?. Zauwa? w nim co? wyj?tkowego i powiedz mu o tym. Mo?e Twoje s?owa b?d? zwrotem akcji w jego ?yciu. A je?li nie, chocia? poprawisz mu humor.

Dzielmy si? dobrymi s?owami. Maj? wielk? moc.

_____

*Inspiracj? do stworzenia tekstu by?y rozdzia?y ?Jak popchn?? ludzi do sukcesu? i „Daj psu w?a?ciwe imi?” z ksi??ki Dale’a Carnegie’go „Jak zdoby? przyjaci?? i zjedna? sobie ludzi”, a tak?e pewne pi?kne bo?onarodzeniowe ?yczenia.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *