Toniemy w s?w powodzi

Ludzie w komunikacji miejskiej rozmawiaj?cy przez telefon. Komunikaty w autobusach przypominaj?ce o zas?anianiu ust i nosa. Komunikaty na dworcu, informuj?ce o przyjazdach i odjazdach poci?gw. Szum ulicy. Reklamy w??czaj?ce si? niespodziewanie podczas przegl?dania internetu. Muzyka z g?o?nikw w centrum handlowym. Karetki jad?ce na sygnale, ktre s?ycha? nawet przy zamkni?tych oknach.

Za du?o ha?asu. Ton? w tych s?owach i d?wi?kach.

A przecie? sama te? si? nimi stale otaczam. Robi?c zakupy, w??czam podcast. Przygotowuj?c obiad, ogl?dam filmy na YouTube. Nawet podczas pisania zazwyczaj leci mi w tle jaka? playlista ze Spotify. Cz?sto zasypiam ze s?uchawkami w uszach.

W ci?gu ca?ego dnia praktycznie nie mam momentu w ciszy.

Zawi?e jest to milczenie, ci??ko nam ono przychodzi – w pocie czo?a i z wielkim ha?asem. *

Nie lubi? rozmw o niczym i bardzo mnie m?cz?, a jednocze?nie do?? cz?sto zdarza mi si? bra? w nich udzia?. Dlaczego ludzie boj? si? przebywania ze sob? w ciszy? Dlaczego tak cz?sto uwa?a si? cisz? za niezr?czn??

Zadanie na wrzesie?:

Autor: Wycinki w termosie

Co si? stanie, gdy w ci?gu kolejnego miesi?ca nie b?d? w ka?dej wolnej chwili zag?usza? ciszy?

Sprawdz?.

_____

Tytu? tekst jest fragmentem wiersza „Zapolemizujmy”, ktrego autorem jest L. J. Kern.

Cytat oznaczony * – to fragment z wiersza ?ukasza Nicpana (***)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *