Tag odpoczynek

Dzie? offline

Od kiedy internet w telefonie sta? si? codzienno?ci?, wi?kszo?? z nas jest obecna w mediach spo?eczno?ciowych przez 24 godziny na dob?. Nawet nie zastanawiamy si? nad tym, ?e ca?y czas jeste?my dost?pni i pewnie nie przychodzi nam do g?owy, ?eby…

Czy ?yj?c szybko, ?yje si? podwjnie?

Nie lubimy czeka?. Niecierpliwimy si?, gdy znajomy przez kilka godzin nie odpisuje na wiadomo?? na Messengerze. Stanie na ?wiat?ach wydaje si? ca?kowit? strat? czasu. Korki na drogach doprowadzaj? nas do sza?u, a kolejki w sklepach i powolni kasjerzy w najlepszym…