Julia

Julia

Milion powodw, ?eby nie umiera?

Za najlepsze filmy w moim ?yciu uwa?am te, ktre zostawiaj? we mnie chaos my?li, po ktrych obejrzeniu a? kr?ci si? w g?owie; takie, o ktrych my?li si? przez kolejne trzy dni albo d?u?ej; takie, ktre s? zupe?nie inne, przepe?nione tre?ci?…

Gra w zadowolenie

Obecna sytuacja na ?wiecie, zbli?aj?cy si? nieuchronnie kryzys gospodarczy, codzienne doniesienia o nowych zachorowaniach, przygn?biaj?ce wiadomo?ci i niepokoj?ce statystyki. Nie chc? o tym my?le?. Nie chc? my?le? o koronawirusie i jego skutkach. I tak nadejd? – czy si? b?d? nimi…

PAMI?TNIK: Po co?

Pami?tnik zacz??am pisa? jako 9-letnie dziecko i nie zastanawia?am si? nad tym, dlaczego chc? pisa?, czy na co? mi si? to przyda (dopiero doros?o?? przyzwyczaja nas do tego, ?e wszystko co robimy, musi by? po co?. A nie musi.) –…

Co? wi?cej poza tym, co trzeba

starosta grupy

Na drugim roku studiw (troch? przypadkowo) zosta?am starost? grupy. Z pocz?tku wcale nie mia?am ochoty podejmowa? si? tej roli: s?ysza?am od paru osb, ?e zazwyczaj nikt nie chce by? starost?, bo oznacza to spieranie si? z problematycznymi wyk?adowcami i dodatkow?,…