Dzie? offline

Od kiedy internet w telefonie sta? si? codzienno?ci?, wi?kszo?? z nas jest obecna w mediach spo?eczno?ciowych przez 24 godziny na dob?. Nawet nie zastanawiamy si? nad tym, ?e ca?y czas jeste?my dost?pni i pewnie nie przychodzi nam do g?owy, ?eby…

Rozmowy emocjonalna tarcza antykryzysowa

rozmowa

– Pjdziemy na spacer? Musz? si? wygada?. – Masz czas na d?u?sz? rozmow? czy zadzwoni? p?niej? – Mo?e pjdziemy na kaw?? Musz? ci co? opowiedzie?. – Usi?d?, mam czas. Co u ciebie? – Zaparz? herbat?. Przy herbacie lepiej si? rozmawia.…

Czy ?yj?c szybko, ?yje si? podwjnie?

Nie lubimy czeka?. Niecierpliwimy si?, gdy znajomy przez kilka godzin nie odpisuje na wiadomo?? na Messengerze. Stanie na ?wiat?ach wydaje si? ca?kowit? strat? czasu. Korki na drogach doprowadzaj? nas do sza?u, a kolejki w sklepach i powolni kasjerzy w najlepszym…

Czasem zdanie zmienia cz?owieka

Pami?tasz dzie?, w ktrym us?ysza?e? z ust kogo? niespodziewany komplement   jakie? wa?ne, dobre s?owa o sobie z ust kogo? bliskiego, a mo?e kogo? obcego? By? mo?e kto? zwrci? uwag? na Twoj? pozytywn? cech? charakteru. Mo?e zdarzy?o Ci si? otrzyma?…