Odkrycia, czyli teksty z innych blogw godne polecenia

Od wielu lat pod koniec grudnia zawsze robi?am analiz? postanowie? zesz?orocznych noworocznych i wyznacza?am sobie nowe. W tym roku zmieni?am strategi?: bardziej skupi?am si? na samym podsumowaniu roku. Przejrza?am pami?tniki, zdj?cia w telefonie, notatki, ?eby przypomnie? sobie jak sp?dzi?am poprzednie…

Teraz masz dzia?a?

Od pewnego czasu chodzi? mi po g?owie pewien temat i dopiero po przeczytaniu tego wpisu na blogu Sztuka Wyboru (odsy?am i polecam dost?p do niego jest p?atny, ale my?l?, ?e warto), poczu?am si? zainspirowana do sprecyzowania my?li i podj?cia…

Wszystkie nasze drogi prowadz? do ludzi

Czasem zdarza si? taki moment w ?yciu, ?e chcesz si? schowa? pod kocem i ukry? przed ca?ym ?wiatem. Gdy postanawiasz by? dzielnym i poradzi? sobie z trudno?ciami bez niczyjej pomocy. Albo nie chcesz, ?eby inni widzieli Ci? w rozsypce. ?eby…

Pisanie zmusza do precyzji napisz list

list

W jednym z poprzednich wpisw mwi?am o pami?tniku i zaletach jego pisania, jako jedn? z nich wymieniaj?c mo?liwo?? uporz?dkowania my?li. W?a?ciwie ka?de pisanie w jaki? sposb pomaga w ogarni?ciu my?lowego chaosu, bo zmusza do precyzji. Do nazwania i ubrania w…